Szkolenia BHP

Szkolenia z zakresu BHP są szkoleniami obowiązkowymi we wszystkich firmach i dotyczą każdego pracownika, niezależnie od zajmowanego stanowiska począwszy od pracodawcy a skończywszy na pracownikach stanowisk robotniczych.
Nasza Firma proponuje Państwu przeprowadzenie następujących szkoleń:
 Szkolenie wstępne ogólne , które odbywa się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy:
  • nowo zatrudnionych pracowników
  • studentów odbywających u pracodawcy praktykę studencką
  • uczniów szkół zawodowych zatrudnionych w celu praktycznej nauki zawodu (praktykanci)
Szkolenie wstępne ogólne zapewni uczestnikom zapoznanie się z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
 Szkolenie okresowe , które ma na celu aktualizację, utrwalenie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. Proponujemy Państwu przeprowadzenie następujących szkoleń okresowych dla:
  • pracodawców (ważne – 5 lat)
  • osób kierujących pracownikami (ważne – 5 lat)
  • pracowników administracyjno-biurowych (ważne – 6 lat)
  • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (ważne – 3 lata lub 1 rok w zależności od charakteru wykonywanej pracy)
  • pracowników inżynieryjno-technicznych (ważne – 5 lat)
Szkolenia okresowe mają formę kursów, seminariów, instruktażu lub organizowane są w systemie samokształcenia kierowanego (dla grup zawodowych, w których taka forma szkolenia jest dozwolona).
women-women1
Każde szkolenie kończy się egzaminem oraz wydaniem zgodnego z wymogami zaświadczenia o ukończeniu kursu.
Szkolenia przeprowadzamy u Klienta w dogodnym dla niego terminie, co daje możliwość zaoszczędzenia czasu.

PODNIEŚ KWALIFIKACJE! ZDOBĄDŹ NOWY ZAWÓD!

wpis2

KURSY OPERATORA KOMBAJNU ZBOŻOWEGO I WÓZKA WIDŁOWEGO

OD 350 ZŁ

W TWOJEJ GMINIE!  ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close