Usługi BHP

Oferujmy Państwu kompleksową obsługę firm (tzw. outsourcing) – Umowa stała związana z wykonywaniem zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy, które są określone w § 2 pkt.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.). Wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy:
  • Szkolenia wstępne i okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Udział w dochodzeniach powypadkowych oraz opracowywanie wniosków wynikających z badań przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, wypadków w drodze do pracy i z pracy oraz sporządzanie statystycznej karty wypadku
  • Sporządzanie rocznych i okresowych analiz stanu bezpieczeństwa
  • Przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą
  • Merytoryczna pomoc w realizacji nakazów, decyzji i zarządzeń pokontrolnych wydanych przez Państwową Inspekcję Pracy i Państwową Inspekcję Sanitarną
  • Opracowywanie i prowadzenia rejestrów wymaganych przez przepisy Kodeksu pracy
  • Przeprowadzanie przeglądów i kontroli warunków pracy w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych nieprawidłowościach wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu ich likwidacji
  • Opracowywanie czytelnych i merytorycznych instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy
  • Nadzór nad badaniami i pomiarami czynników szkodliwych dla zdrowia oraz przeprowadzanie poglądowych i sprawdzających badań środowiskowych (natężenie hałasu, wilgotność, temperatury, oświetlenie)
  • Bieżąca pomoc w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
Ceny ustalane są indywidualnie i dostosowane do potrzeb Klientów.

bhp2

PODNIEŚ KWALIFIKACJE! ZDOBĄDŹ NOWY ZAWÓD!

wpis2

KURSY OPERATORA KOMBAJNU ZBOŻOWEGO I WÓZKA WIDŁOWEGO

OD 350 ZŁ

W TWOJEJ GMINIE!  ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close